ความหวาน Kwahm Wahn (Sweet)

 歌手 : Lula
 公開 : 2011年


Wikipedia : ลุลา(Lula)

歌詞

(英訳付) : Deungdutjai

単語・文法

タイ語 アルファベット 意味(英語)
แล้ว láew Well
ฉัน chăn I
ก็ได้ gôr dâai all right
รู้ว่า róo wâa know
เธอ ter you
นั้น nán just (emphasis maker)
สำคัญมาก săm-kan mâak important
เพียงไร piang rai how much
ฉัน chăn I
ความรู้สึก kwaam róo sèuk feeling
ช้า cháa be slow
เพราะว่า prór wâa because
ตอนนี้ dton-née now
เธอ ter you
อยู่ yòo stay
แสนไกล săen glai far away
คิดถึง kít tĕung miss
เธอ ter you
ฉัน chăn I
ทุกครั้ง túk kráng always
ยังคง yang kong still
เสียใจ sĭa jai sad
และ láe and
ร้องไห้ róng hâi cry
ฉัน chăn I
คิดว่า kít wâa think
จะ will
ไหว wăi can
แต่ dtàe but
เธอ ter you
รู้ róo know
ไหม măi ?
ฉัน chăn I
ทำ tam do
ไม่ได้ mâi dâai can't
(※1)
ฉัน chăn I
เพิ่ง pêung just
เข้าใจ kâo jai understood
โลก lôhk world
ที่ têe that
ไม่มี mâi mee there isn't
เธอ ter you
เป็น bpen be
อย่างนี้ yàang née like this
โปรด bpròht please
กลับมา glàp maa come back
นะ
คนดี kon dee darling
เพราะ prór because
ฉัน chăn I
ไม่มี mâi mee don't have
เธอ ter you
ไม่ได้ mâi dâai can't
(※2)
ฉัน chăn my
ความหวานในใจ kwaam wăan nai jai sweetness in one's heart
เหมือน mĕuan as
มัน man it
ต่ำ dtàm low
ไป bpai go
กลับมา glàp maa come back
รัก rák to love
กัน gan together
ที tee (request particle)
ได้ dâai can you
ไหม măi ?
ขาด kàat lack
เธอ ter you
แล้ว láew and then
ฉัน chăn I
อยู่ yòo live
ไม่ไหว mâi wăi cannot
คิดถึง kít tĕung miss
เวลาที่ way-laa têe the time
มี mee there is
เธอ ter you
อยู่ yòo stay
ใกล้ glâi close
กลับ glàp come back
มาหา maa hăa meet
ฉัน chăn me
ที tee (request particle)
ได้ dâai can you
ไหม măi ?
เติม dterm fill
ความหวาน kwaam wăan sweetness
ให้ hâi give
ฉัน chăn my
ใจ jai heart
ที tee (request particle)
ไม่รู้ mâi róo not know
ว่า wâa that
ใคร krai who
เขา kăo his
คนนั้น kon nán that person
จะ will
ลืม leum forget
ฉัน chăn me
จริงๆ jing jing really
หรือเปล่า rĕu bplào or not
เขา kăo he
จะ will
ยัง yang still
เก็บ gèp keep
เรื่องราว rêuang raao story
ของ kŏng of
เรา rao us
เอาไว้ ao wái save
หรือ rĕu or
ทำ tam do
หายไป hăai bpai disappear
ไม่รู้ mâi róo not know
ว่า wâa that
เขา kăo his
อ้อมกอด ôm gòt embrace
จะ will
รู้ róo know
สึกเหงา sèuk ngăo lonely
เหมือน mĕuan like
ฉัน chăn me
หรือไม่ rĕu mâi or not
รู้ róo know
เพียง piang only
ฉัน chăn my
อ้อมกอด ôm gòt embrace
ยัง yang still
รอ ror wait
แต่ dtàe but
เขา kăo he
ไม่เคย mâi koie never
ให้ hâi offer
ใคร krai anyone else
(※1) 繰り返し
(※2) 繰り返し
(※2) 繰り返し

タイ語(タイ音楽)の単語集

歌詞でつなげる歌リンク

大切な(สำคัญ/săm-kan)

「あなたがとても大切である」

เธอ ter you
นั้น nán just (emphasis maker)
สำคัญ săm-kan important
มาก mâak very
เพียงไร piang rai how much

「大切なあなた」つながりで歌をセレクト!!

1993 大切なあなた 松田聖子 日本

"恋の甘味"が薄すぎる~ハートを"恋の甘味"でいっぱいにして!
(英訳)The sweetness in my heart seems too low

ความหวานในใจฉันเหมือนมันต่ำไป ความหวานในใจ ฉัน เหมือน มัน ต่ำ ไป
Kwahm wahn nai jai chun meuan mun dtum pai kwaam wăan nai jai chăn mĕuan man dtàm bpai
Deungdutjai(歌詞サイト) thai2english.com(辞書サイト)

(英訳)Refill the sweetness in my heart

เติมความหวานให้ใจฉันที เติม ความหวาน ให้ ใจ ฉัน ที
Dtem kwahm wahn hai jai chun tee dterm kwaam wăan hâi jai chăn tee
Deungdutjai(歌詞サイト) thai2english.com(辞書サイト)

「恋の甘味」つながりで歌をリストアップ!

1974 Sugar Baby Love The Rubettes イギリス
1969 Sugar, Sugar The Archies アメリカ

I can't live without you

ขาดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหว ขาด เธอ แล้ว ฉัน อยู่ ไม่ไหว
kaht tur laeo chun yoo mai wai kàat ter láew chăn yòo mâi wăi
Deungdutjai(歌詞サイト) thai2english.com(辞書サイト)

単語の意味

ขาด kàat lack
เธอ ter you
แล้ว láew and then
ฉัน chăn I
อยู่ yòo live
ไม่ไหว mâi wăi cannot

ボリウッド映画「Aashiqui 2」のサウンドトラックから

2013 Tum Hi Ho Hum tere bin ab reh nahi sakte
(I can't live without you now)

リンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする